Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Quý khách xin vui lòng thanh toán 40% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 40% ngay khi nghiệm thu hệ thống và thanh toán 20% còn lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghiệm thu.Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản CÔNG TY.....