Khí Ozone, những lợi ích đáng được ghi nhận

Khí Ozone, những lợi ích đáng được ghi nhận

Trên thế giới, việc nghiên cứu và ứng dụng ozone để xử lý nước, không khí đã có trên 100 năm nay. Vì vậy việc lạm dụng ozone hay bác bỏ ozone đều là các xu hướng không khoa học và không hợp lý.Vào năm 1906, tại Nice (một thành.....

Ozone là gì? Ozone tạo ra từ đâu? Và ứng dụng như thế nào

Ozone là gì? Ozone tạo ra từ đâu? Và ứng dụng như thế nào

CẤU TẠO CỦA OZONE (03):Ozone (O3) là một dạng thù hình của ôxy, trong phân tử của nó chứa ba nguyên tử ôxy thay vì hai như thông thường.Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn ozone là một chất khí có màu xanh nhạt. Ozone hóa lỏng màu.....

Ứng dụng của Ozone (O3) trong Y Tế

Ứng dụng của Ozone (O3) trong Y Tế

Ngày nay, máy Ozone đã được sử dụng rộng rãi trong gia đình và nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, bảo quản nông sản sau thu hoạch, khử độc thực phẩm và hoa quả…Bên cạnh đó,.....

Luật môi trường và QCVN mới nhất về môi trường

Luật môi trường và QCVN mới nhất về môi trường

Luật – Nghị định Chính PhủLuật bảo vệ môi trường 2014  số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 200518/2015/NĐ-CP  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch.....