Khí Ozone, những lợi ích đáng được ghi nhận

Khí Ozone, những lợi ích đáng được ghi nhận

Trên thế giới, việc nghiên cứu và ứng dụng ozone để xử lý nước, không khí đã có trên 100 năm nay. Vì vậy việc lạm dụng ozone hay bác bỏ ozone đều là các xu hướng không khoa học và không hợp lý.Vào năm 1906, tại Nice (một thành.....