Ozone là gì? Ozone tạo ra từ đâu? Và ứng dụng như thế nào

Ozone là gì? Ozone tạo ra từ đâu? Và ứng dụng như thế nào

CẤU TẠO CỦA OZONE (03):Ozone (O3) là một dạng thù hình của ôxy, trong phân tử của nó chứa ba nguyên tử ôxy thay vì hai như thông thường.Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn ozone là một chất khí có màu xanh nhạt. Ozone hóa lỏng màu.....