Điện năng lượng mặt trời cho nuôi trồng thủy sản

Điện năng lượng mặt trời cho nuôi trồng thủy sản

Tôm là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, đến năm 2020, mức tiêu thụ điện để phục vụ nuôi tôm trên diện tích hơn 651.000ha ở 10 tỉnh phía Nam, từ Ninh.....