Những ích lợi từ các trang trại gió và năng lượng Mặt Trời

Những ích lợi từ các trang trại gió và năng lượng Mặt Trời

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Illinois và Đại học Maryland của Mỹ đã phát hiện thêm lợi ích của các trang trại gió và năng lượng Mặt Trời.Nhà máy điện gió biển có công suất 659 MW. Ảnh: ReutersLâu nay, việc sử dụng năng lượng Mặt.....