CAEXPO: Mở rộng quy mô triển lãm điện năng và năng lượng mới

CAEXPO: Mở rộng quy mô triển lãm điện năng và năng lượng mới

Theo sự gia tăng liên tục của tiến trình kết nối khu vực, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực điện năng ngày càng gần gũi hơn và Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) đang đóng vai trò “động cơ” trong sự hợp tác.....