Tầm nhìn - Sứ mệnh

Sứ mệnh của Anh Khôi Co.,Ltd (AKC)
Hướng đến cuộc sống tươi đẹp, an toàn với các giải pháp sạch, xanh dành cho cộng đồng.

AKC Luôn tập trung đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự, đầu tư nghiên cứu để kiến tạo những hệ thống sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hiệu quả, thông minh, đẳng cấp

Tầm nhìn của AKC:
AKC luôn kiên định với chiến lược đầu tư, hợp tác và phát triển bền vững, sẽ trở thành một Tập đoàn đa ngành, niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2023.

Giá trị cốt lõi của AKC:

  • Chủ động trong công việc;
  • Chịu trách nhiệm;
  • Suy nghĩ tích cực;
  • Uy tín;
  • Luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu;
  • Phục vụ khách hàng trên mức mong đợi;
  • Lập kế hoạch làm việc mỗi ngày.

Triết lý kinh doanh:

  • Chia sẻ và cho đi giá trị hữu ích đến tất cả khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội.
  • Đặt lợi ích của nhân viên, khách hàng và đối tác lên hàng đầu.
  • Sự hài lòng của khách hàng và hạnh phúc của nhân viên là thước đo thành công của AKC.