Quảng Bình: Phê duyệt giá xử lý nước thải hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định về việc phê duyệt giá xử lý nước thải hệ thống thoát nước thải tại thành phố Đồng Hới của năm 2021.

Theo đó, ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá xử lý nước thải hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2021. 

Giá xử lý nước thải hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2021 tính cho 1m3 nước thải sinh hoạt là: 2.910 đồng (Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tại Quyết định này nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới (phần cấp lại cho thành phố Đồng Hới để hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải).

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: