Ứng dụng của Ozone (O3) trong Y Tế

Ứng dụng của Ozone (O3) trong Y Tế

Ngày nay, máy Ozone đã được sử dụng rộng rãi trong gia đình và nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, bảo quản nông sản sau thu hoạch, khử độc thực phẩm và hoa quả…Bên cạnh đó,.....