Chiến lược nguồn nhân sự

Chiến lược nguồn nhân sự

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp Anh Khôi Co.,Ltd tuyển mộ, nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của Anh Khôi Co.,Ltd.CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO“Anh Khôi Co.,Ltd luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm.....

Vị trí tuyển dụng (NEW)

Vị trí tuyển dụng (NEW)

LGSolar luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự, đầu tư nghiên cứu để kiến tạo những hệ thống sản phẩm chất lượng, giải pháp thông minh và dịch vụ tốt nhất nhằm "mang lại giải pháp tối ưu nhất” đến quý khách hàng...