Chiến lược nguồn nhân sự

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp Anh Khôi Co.,Ltd tuyển mộ, nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của Anh Khôi Co.,Ltd.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

“Anh Khôi Co.,Ltd luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty”.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.

  • Mức lương cạnh tranh: Anh Khôi Co,.Ltd hướng đến việc xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.
  • Lương theo năng lực: CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp.
  • Lương thâm niên: chế độ thưởng định kỳ cho những nhân viên gắn bó với công ty trên 5 năm, 10 năm, 15 năm…

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
  • Du lịch: Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hàng năm
  • Bảo hiểm – Sức khỏe: Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.
  • Đời sống nhân viên: Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...
Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: